Page content

Business intelligence

Business intelligence is het proces van informatievergaring tot het aanzetten van een actie op basis van die informatie. Het doel is om een competitief voordeel te creëren en om organisaties efficiënter te maken. Het proces is gericht op dataverzameling, analyse van beslissingsproces, concurrentie en trends om op basis daarvan acties te plannen.

business intelligence

Doel van business intelligence

Het doel van business intelligence komt van de strategie: noem het de missie, visie of bedrijfsdoelstelling. Het proces bestaat uit vier onderdelen:

Dataverzameling

Data wordt verzamelend middels verschillende systemen. Dit kan zijn ERP, CRM, Google Analytics, Live Chat Logs, kwantitatief (enquêtes) en kwalitatief marktonderzoek (experimenten en interviews). Over live chat leest u meer in de andere artikelen op deze pagina.

Datavergelijking

Data wordt vergeleken door ze eerst uniform te maken. Dat wil zeggen dat de data zo wordt ingesteld dat u ze naast elkaar kunt leggen en kunt kijken wat er veranderd is. Bijvoorbeeld: u wilt kijken of de kwaliteit van bezoekers verhoogd is. U vergelijkt de cijfers van 2014 met die van 2015 en ziet een daling van 10%.

Datarelevantie

Niet alle data is van belang voor uw managers. Daarom is het van belang om data relevant te maken door de geschikte data te filteren van data die niet geschikt zijn.

 

Datapresentatie

De data wordt gepresenteerd in een helder overzicht, zodat u kunt aangeven wat er aangepast moet worden. Of in andere woorden: welke actie komt voort uit onze business intelligence?

De actie is gebaseerd op alle voorgaande informatie. Ziet u bijvoorbeeld een daling in de kwaliteit van bezoekers (waar u kritische succesfactoren voor hebt ingesteld), dan probeert u te achterhalen waardoor dit komt. Dat heikel puntje wilt u weer aanpassen, die aanpassing is de actie.