Page content

Business intelligence

Business intelligence is het proces van informatievergaring tot het aanzetten van een actie op basis van die informatie. Het doel is om een competitief voordeel te creëren en om organisaties efficiënter te maken. Het proces is gericht op dataverzameling, analyse van beslissingsproces, concurrentie en trends om op basis daarvan acties te plannen.

business intelligence

Doel van business intelligence

Het doel van business intelligence komt van de strategie: noem het de missie, visie of bedrijfsdoelstelling. Met de data uit business intelligence kan je verschillende gegevens met elkaar in verband brengen en gebruiken om praktische en strategische beslissingen te nemen.

Het proces van business intelligence bestaat uit vier onderdelen:

Dataverzameling

Data wordt verzamelend middels verschillende systemen. Dit kan zijn ERP, CRM, Google Analytics, Live Chat Logs, kwantitatief (enquêtes) en kwalitatief marktonderzoek (experimenten en interviews). Via online messaging kanalen zoals live chat, WhatsApp of Chatbots kan je ook veel bruikbare informatie over je website en processen achterhalen.

Datavergelijking

Data wordt vergeleken door ze eerst uniform te maken. Dat wil zeggen dat de data zo wordt ingesteld dat u ze naast elkaar kunt leggen en kunt kijken wat er veranderd is. Bijvoorbeeld: je wilt kijken of de kwaliteit van bezoekers verhoogd is. Je vergelijkt de cijfers van 2018 met die van 2019 en ziet een daling van 10%. Op basis van de vergelijking en resultaten zal je dan doorgaan of wijzigingen in je strategie aanbrengen.

Datarelevantie

Niet alle data is van belang voor jouw managers. Daarom is het van belang om data relevant te maken door de geschikte data te filteren van data die niet geschikt zijn.

Datapresentatie

De data wordt gepresenteerd in een helder overzicht, zodat u kunt aangeven wat er aangepast moet worden. Of in andere woorden: welke actie komt voort uit onze business intelligence?

De actie is gebaseerd op alle voorgaande informatie. Ziet u bijvoorbeeld een daling in de kwaliteit van bezoekers of in het aantal verkopen (waar u kritische succesfactoren voor hebt ingesteld), dan probeert u te achterhalen waardoor dit komt. Dat heikel puntje wilt u weer aanpassen, die aanpassing is de actie.