Page content

Datapresentatie met live chat business intelligence

De derde fase van business intelligence is de datapresentatie met business intelligence. Onderdeel van deze fase is ook het bruikbaar maken van informatie voor het management (stap 3).

Alle platformen die data aan je verstrekken zijn hier zeer uitgebreid in. Neem Google Analytics, je beschikt over honderden verschillende statistieken, allen met een eigen waarde. Hetzelfde geldt voor statistieken vanuit het Analytics platform van Bconnect. Geef je dat direct aan het management? Zij zullen niet weten waar ze moeten zoeken, laat staan of de ontwikkelingen positief of negatief zijn.

Datapresentatie met business intelligence

Business Intelligence en KPI’s

Bij datapresentatie met business intelligence is het van belang om een aantal kritische succesfactoren (KPI’s) op te stellen waarop je gaat letten. Zo kan je het management heel duidelijk en eenzijdig laten zien wat de ontwikkelingen van de website en de live chat zijn. Een KPI zou bijvoorbeeld kunnen zijn “Behaal 5000 unieke bezoekers aan het eind van de maand” of “Verkrijg 30 leads aan het eind van de maand”.  Zo heb je duidelijke doelen opgesteld, weet je hoe deze gemeten gaan worden en kan je direct aangeven of de data positief of negatief is.

Die helderheid is fijn voor jezelf en de organisatie. Op basis van de gegevens kan je aanpassingen maken aan de live chat en aan je website. Maar ook voor het management. Dan zien zij in één oogopslag hoe goed het gaat met de website en de toegevoegde waarde van de online messaging kanalen zoals live chat, WhatsApp, Facebook Messenger en chatbots.